Märksõna: Nõukogu

TAKi & TTTK koondumisteave
Mis on koondumine Otsused ja korraldused ühinemise ettevalmistamiseks  Harju Maakohtu registriosakond viis 18. juulil 2012 Äriregistrisse sisse muudatused, millega lõppes Tallinna Autobussikoond...