Sõitjateveo seadusandlus

Riiklik sõitjateveo seadusandlus

   
roheline_tapp
 
Ühistranspordiseadus
 
roheline_tapp Liiklusseadus (jõustus 01.07.2011)
  •  Maanteeameti liiklusseadust tutvustav koduleht "Liiklusseadus 2011"
  •  Kasulikke liiklusnõuandeid – Liiklus.ee

 


Arengukavad

roheline_tapp Tallinna ühistranspordi arengukava 2011-2020 projekt
   
   
   
   

roheline_tapp Transpordi riiklik arengukava 2014-2020 kinnitati Riigikogus 19.02.2014
    •  Transpordi arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
   
   

 


 

Euroopa Liidu sõitjateveo määrus ja alusdokumendid

roheline_tapp Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis  käsitleb  avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel
   
roheline_tapp
 
Roheline raamat  "Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel".Euroopa Komisjon, 25.09.2007
roheline_tapp Valge raamat 2011: Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas, Euroopa Komisjon 28.03.2011 
   

roheline_tapp
 

Ühistransport rahvusvahelises kontekstis: UITP rahvusvahelise ühistranspordi konverents "Ühistranspordi finantsiline jätkusuutlikkus ja Euroopa Liidu Valge Raamat: Eesmärgid. Vahendid." – ettekanded. Tallinnas, 30.mail 2012


 

 

This post is also available in: English