Koolitused

bussijuht_1509

roheline_tappMootorsõidukiijuhtide kursused
roheline_tappAmetikoolitus
roheline_tappTeabepäevade läbiviimine
roheline_tappKursuste kuupäevad
roheline_tappKursustele registreerimise ankeet
roheline_tappÕppesõidukid
roheline_tappKursuste õppekavad, mahud ja teemad
roheline_tappÕpetajad/lektorid

Tallinna Linnatranspordi AS koolituskeskus pakub järgmisi kursusi ja koolitusteenuseid:

  D-kategooria sõiduki juhtide (bussijuhtide) ettevalmistamine ja nende kutseoskuste
määramine
  C- ja CE-kategooria sõiduki juhtide ettevalmistamine
  Bussijuhi täiendusõppe ametikoolituse kursuste korraldamine

  Trammijuhtide ettevalmistamine

Õppetöös lähtume „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“. Meie koolituskeskus omab tegevusluba C, CE ja D kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamiseks.

Kursused ja koolitusteenused on tasulised. Üldjuhul kasutatakse kursuse kompleksset maksumust, mida võib tasuda etapiviisiliselt. Võimalik on kokkuleppe alusel ka õppekava erinevate osade eest (teooria, sõit) eraldi tasumine.

 

• Kursused

Hinnakiri alates 1. jaanuarist 2017.a

Kursuse nimetus Teooria
hind
Õppesõit Kursuse
hind
km-ta
Käibe-
maks
Kursuse maksumus
kokku, EUR
Sõidu-
tunde
Sõidutunni hind Õppesõidu hind
D-kategooria mootorsõiduki juht 60 20 32 640 700 140 840
C-kategooria mootorsõiduki juht 50 10 40 400 450 90 540
CE-kategooria mootorsõiduki juht 50 10 42 420 470 94 564
CE-kategooria mootorsõiduki juht (koolitus kuni 6 kuud pärast C-kat. eelnevat omandamist TLT-s) 20 10 42 420 440 88 528
D- ja C-kategooria mootorsõiduki juhi koosõpe 40 D-20/
C-10
32/
40
1040 1080 216 1296 
D- ja CE-kategooria mootorsõiduki juhi koosõpe 40 D-20/
CE-10
30/
40
1060 1100 220   1320   
Trammijuht 70 40 17 680 750 150 900     
Lisaõppesõit ja eksam Maanteeametis:
D-kategooria
C-kategooria
CE-kategooria
 

1
1
1

32
40
42
    6,40
8,00
8,40

38,40
48,00
50,40

Üles

Ametikoolitus

Hinnakiri alates 1. jaanuarist 2017.a

Kursuse nimetus Teooria
hind
Õppesõit Kursuse
hind
km-ta
Käibe-
maks
Kursuse maksumus
kokku, EUR
Sõidu-
tunde
Sõidutunni hind Õppesõidu hind
Bussijuhtide ametiõppe täienduskoolitus 150       150 30 180
Bussijuhtide ametiõppe täienduskoolitus eelnevalt veoautojuhi täienduskoolituse tunnistuse olemasolul 100       100 20 120
Bussijuhtide kiirendatud ametikoolitus (140 tundi)
– teooriaõpe (74 t)
– õppesõit (10 t)
– praktika (56 t)
Kokku:
  10 32,00 320,00 275,00
320,00
130,00
55,00
64,00
26,00
330,00
384,00
156,00
870,00

Üles

Teabepäevade läbiviimine

Hinnakiri alates 1. jaanuarist 2017. a

…. Tunni maksumus
Hind ilma
km-ta

Käibe-
maks

Kokku
Kuni 20 inimest (õppeklass 60 m²)
– õppetund
– õppepäev (8 õppetundi)
18
16
3,60
3,20
21,60
19,20
Üle 20 inimese (õppeklass 80 m²)
õppetund
õppepäev (8 õppetundi)
20
18
4
3,60
24
21,60

Üles

  Kursustele registreerimine (ava ankeet)

NB! Tallinna Linnatranspordi AS on Eesti Töötukassa  koolituskaardi koostööpartner bussijuhtide koolitamisel ja nende tööle rakendamisel.

Teadmiseks!

Teavitame, et personaalseks registreerimiseks vajalikke isikuandmeid kasutatakse õppeprotsessis – ettenähtud õppedokumentatsiooni täitmisel (õppepäevik, õpingukaart) ning õppegrupi nimekirja ja lõpueksamite registreerimisel maanteeametis.

Kursustele registreerimise tingimused:

Bussijuhid  
  •  D-kategooria (bussijuht) vanus vähemalt 24 aastat
juhistaaž (v.a. esmane juhiluba) vähemalt 2 aastat
  •  C- ja CE-kategooria (veoauto- ja autorongijuht)    vanus vähemalt 21 aastat
juhistaaž (v.a. esmane juhiluba) vähemalt 1 aasta
     

Enne õppetöö algust palume esitada alljärgnevad dokumendid:
     •  ID-kaart või pass
     •  kehtiv juhiluba
     •  kutselise mootorsõidukijuhi (II grupi mootorsõidukijuhi) kehtiva tervisetõendi otsus, millel on märge olemasoleva(te) ja õpitava(te) kategooria(te) kohta.

     •  2 värvifotot 3,5 x 4,5 cm

Kursuste õppemaksu palume tasuda Tallinna Linnatranspordi AS arvele järgnevalt:
a/a nr EE212200221010951070 Swedbank
a/a nr EE461010022001352000 SEB Pank
a/a nr EE401700017001675126 Luminor Bank

Üles

  Koolituskalender

   

D-, C- ja CE-kategooria mootorsõiduki juhtide kursused 2020. aastal:

10.november 2020 – 05.jaanuar 2021

e-post:

telefon:

 

peeter.johannson@tlt.ee

5111 909

Kursustele registreerimise ankeet

   
Bussijuhtide ametiõppe täienduskoolitused
2020. aastal (35 tundi):

e-post:

telefon:

 

peeter.johannson@tlt.ee

5111 909

Kursustele registreerimise ankeet

12 – 15 oktoober (vene keeles)
16 – 19 november (vene keeles)
07 – 10 detsember (eesti keeles)

 
Üles

  Kursuste õppekavad, mahud ja teemad

     •  D-kategooria mootorsõiduki juht
     •  C-kategooria mootorsõiduki juht
     •  CE-kategooria mootorsõiduki juht
     •  Bussijuhi täienduskoolitus


Kursustel osalejatel on võimalus oma teadmiste täiendamiseks kasutada Teooria.ee poolt koostatud lisaõppematerjale.

    ••  D-kategooria mootorsõiduki juht
Täpsem õppekava: Lisa 10 D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Jrk.
nr.
Teooriaõpe Tunde Sõiduõpe Tunde
1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 10    
2.     Sõiduki käsitsemine 1
3. Sõiduki tundmine 12    
4.     Sõiduki juhtimine õppeplatsil 2
5. Liiklusohutus 7    
  Vahekontroll liiklusreeglite tundmises 1 Vahekontroll juhtimisoskuses 1
6.     Sõiduki juhtimine liikluses 14
7. Liikluspsühholoogia 6    
8.     Sõiduki juhtimine erioludes 2
9. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 4    
  Teooriaõpe kokku 40 Sõiduõpe kokku 20
  Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
2.  Tundma bussi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama sõitjaid korrektselt teenindada.
6.  Kasutama bussi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundite omandamist kontrollitakse teooria- ja sõidueksamiga. Positiivse tulemuse korral toimub teooria- ja sõidueksam maanteeametis.

Üles

    ••  C-kategooria mootorsõiduki juht

Täpsem õppekava: Lisa 9 C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Jrk.
nr.
Teooriaõpe Tunde Sõiduõpe Tunde
1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 5    
2.     Sõiduki käsitsemine 1
3. Sõiduki tundmine 5    
4.     Sõiduki juhtimine õppeplatsil 3
5. Liiklusohutus 4    
  Vahekontroll liiklusreeglite tundmises 1 Vahekontroll juhtimisoskuses 1
6.     Sõiduki juhtimine liikluses
7. Liikluspsühholoogia 2    
8.     Sõiduki juhtimine erioludes 2
9. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 3    
  Teooriaõpe kokku 20 Sõiduõpe kokku 10
  Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
2.  Tundma veoauto üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama nõuetekohaselt kinnitada veost.
6.  Kasutama veoauto juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Üles

    ••  CE-kategooria mootorsõiduki juht

Täpsem õppekava: Lisa 11 BE-, CE- ja DE-kategooria ning D1E- ja D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Jrk.
nr.

Teooriaõpe

Tunde Sõiduõpe Tunde
1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 2    
2.     Autorongi koostamine 1
3. Autorongi ehitus 1    
4.     Autorongi juhtimine õppeplatsil 2
5. Liiklusohutus 3    
  Vahekontroll liiklusreeglite tundmises 1 Vahekontroll juhtimisoskuses 1
6.     Autorongi juhtimine liikluses 6
7. Liikluspsühholoogia 2    
8. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 1    
  Teooriaõpe kokku 10 Sõiduõpe kokku 10
  Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
2.  Tundma autorongi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama nõuetekohaselt kinnitada veost.
6.  Kasutama autorongi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Üles

    ••  Bussijuhi täienduskoolitus

Ametikoolituse õppekava 1. Täienduskoolitus (35 tundi) (PDF, 127 KB)
2. Kiirendatud ametikoolitus (140 tundi) (PDF, 124 KB)

    ••  Trammijuht

Trammijuhi ettevalmistamise õppekava:

Jrk.
nr.

Teooriaõpe

Tunde Sõiduõpe Tunde
1. Liiklusreeglid 9    
2. Juhtimistehnika 24 Trammi käsitsemine 1
3. Trammiliikluse organiseerimine 2    
4. Trammi tehnilise käidu eeskiri, tööjuhend 22 Trammi juhtimisvõtted depoos 8
5. Liiklusohutus 4    
  Vahekontroll liiklusreeglite tundmises 1 Vahekontroll juhtimisoskuses 1
6. Elektriseadmed 20 Trammi juhtimine linnas 24
7. Mehaanilised seadmed 10    
8. Energiavarustus, rööbasteed 12 Juhtimisoskuste kinnistamine 6
9. Töökeskkond, liiklus- ja tööohutus 10    
  Teooriaõpe kokku 114 Sõiduõpe kokku 40
 

Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid
2.  Tundma trammi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama sõitjatega suhelda ja neid korrektselt teenindada.
6.  Kasutama trammi juhtimisel ohutuid, sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.
    

Õpiväljundite omandamist kontrollitakse teooria- ja sõidueksamiga. Positiivse tulemuse korral toimub teooria- ja sõidueksam Maanteeametis.

Üles

  Õpetajad/lektorid

Lektorid (PDF, 2.2 MB)

Tallinna Linnatranspordi AS Koolituskeskuses töötavad mootorsõidukijuhi õpetajad:
 
 
Koolituskeskus_foto_Peeter Johannson

Peeter Johannson
teooriaõpetaja
Mootorsõidukijuhi õpetaja
alates 1990. aastast
Õpetab D-, C- ja CE-
kategooria kursustel.

Mati Malein
sõiduõpetaja
Mootorsõidukijuhi õpetaja
alates 1980. aastast
Õpetab D- ja C-
kategooria kursustel.

   
Koolituskeskus_foto_KalmerSaare
Kalmer Saare
sõiduõpetaja
Mootorsõidukijuhi õpetaja
alates 1995. aastast
Õpetab D-kategooria kursustel.

Paavo Püvi
Mootorsõidukijuhi õpetaja
alates 1982. aastast.
Õpetab D-, C- ja CE-
kategooria kursustel.


Kontakt             

 

 

 

Postiaadress:
Tallinna Linnatranspordi AS
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn, Eesti

Tel: +372 643 4000

Vaata Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (TLT) suuremal kaardil