Märgukiri / selgitustaotlus / kollektiivne pöördumine

Trüki

Märgukirja, selgitustaotluse või kollektiivse pöördumise esitamiseks saada e-kiri aadressile tlt@tlt.ee või postiga aadressile Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn.

Märgukiri on pöördumine, millega tehakse ettepanek TLT töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks.

Selgitustaotluse on pöördumine, milles taotletakse TLT-lt teavet, mis eeldab TLT käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Üles