Korduma kippuvad küsimused

Mida peab sõitja teadma Tallinna ühistranspordi kasutamisel  
 

roheline_tappSõiduplaanist kinnipidamine
roheline_tappKuidas uuendatakse peatustes sõidugraafikuid
roheline_tappInternetis olevad sõiduajad ei klapi nendega, mis on bussipeatustes 
                                          ¤    ¤    ¤ 

roheline_tappMillised on sõitja õigused ja kohustused
roheline_tappMillisest uksest võib bussi siseneda ja millisest väljuda?
roheline_tappKas rulluiskude või rulaga võib ühissõidukisse siseneda?
roheline_tappKas bussi, trammi või trolli tohib jäätise või joogitopsiga siseneda ning sõidu ajal süüa?
roheline_tappKas lemmiklooma tohib ühissõidukisse kaasa võtta?
roheline_tappMillist pagasit tohib sõitja linnaliini bussis, trammis ja trollis vedada
roheline_tappKaotatud esemed: mida teha, kui unustasin oma asjad ühissõidukisse
                                          ¤    ¤    ¤ 

roheline_tappKes kehtestab Tallinna ühistranspordis piletihinna ja sõidutingimused
roheline_tappKas Ühiskaardi kasutamine on kohustuslik?
roheline_tappMissugused piletid kehtivad 2013 aastal mittetallinlastele ja kuidas neid kasutada saab?
roheline_tappKus asuvad piletituvastid ehk validaatorid ja mitu neid ühissõidukis peab olema?
roheline_tappKui mul on tunnipilet, aga sõit kujuneb pikemaks?
roheline_tappKas piletita sõidu eest koostatud väärteoprotoll kehtib edasi sõitmisel piletina?
roheline_tappKui buss läks katki, kas edasi sõitmiseks teise ühissõidukiga tuleb osta uue pileti?

roheline_tappKas sooduspiletiga sõitmisel peab dokument alati kaasas olema?

 

Sõiduplaanist kinnipidamine
Tallinna linnaga sõlmitud veolepingu kohaselt on liinigraafiku lubatav kõrvalekalle bussi peatusest väljumisel + 2 minutit. Raudtee ülesõiduga ristuval liinil rongi läbilaskmiseks tekkivat hilinemist ei loeta graafikust kõrvalekaldumiseks. Ühissõidukijuht võib mitte järgida sõiduplaani, kui ei ole tagatud sõitjate ja liiklejate ohutus (rasked teeolud, tee remont ja muud vedajast sõltumatud asjaolud). Veolepingus lubatavast varem sõitmine on aga karistatav.

 

Kuidas uuendatakse peatustes graafikuid 
Bussi-, trammi- ja trollipeatustes olevate sõidugraafikute uuendamist korraldab Tallinna Transpordiamet, kes kindlustab sõiduplaanide muutumisel uute plaanide õigeaegse ülespaneku peatustesse ja nende jooksva seire ning hoolduse, asendades kadunud või rikutud sõiduplaanid uutega. 
v.t. ka: Sõiduplaanide paigaldamise korraldamine ühistranspordi peatustesse

Peatuses oleva info õigsuses kahtlemisel tasub kontrollida sõiduaegasid Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) kodulehelt või Tallinna linna veebilehelt, kus on üleval õiged sõiduplaanid ja õigeaegselt sisse viidud ka muudatused.

Tallinna Transpordiameti kontaktandmed:
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
Faks +372 640 4617
Juhataja Andres Harjo
e-post: tta@tallinnlv.ee

 

Internetis olevad sõiduajad ei klapi nendega, mis on bussipeatustes
Kui peatuses olevad sõidugraafikud ei lange kokku internetis olevatega, on järgmised võimalused:

     •  valisite internetis vale sõidusuuna või vaatasite vale nädalapäeva graafikut (tööpäeva asemel laupäeva või pühapäeva graafikut või vastupidi)

     •  peatuses olev graafik on jäänud õigeaegselt  vahetamata või on sinna eksikombel sattunud ebaõige info. Palume sellest kohe teada anda TLT-le või Tallinna Transpordiametile. Tallinna Transpordiamet korraldab sõiduplaanide paigaldamist peatustesse ja nende jooksvat hooldamist, k.a. vigase sõiduplaani asendamist korrektsega.

v.t. ka: Sõiduplaanide paigaldamise korraldamine ühistranspordi peatustesse

Tallinna Transpordiameti kontaktandmed:
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
Faks +372 640 4617
Juhataja Andres Harjo
e-post: tta@tallinnlv.ee
 

Kes kehtestab sõidupileti hinnad ja sõidu eest tasumise korra
Sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu määrusega. Kehtivad piletihinnad, sõidu eest tasumise kord ja sõidusoodustused on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 21 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“, jõustunud 01.04.2013.

Alates 01.01.2013  on tallinlasele ühistransport tasuta. Tallinlased, õpilased (kuni 19 aastased k.a) ning 65-aastased ja vanemad isikud (reg elukoht Eesti Vabariik) saavad  sõita Tallinna ühistranspordis tasuta. Kuidas toimida tasuta sõiduks, vaata SIIN.

Tasuta sõiduõiguse annab tallinlasele isikustatud Ühiskaart, mis tuleb ühistransporti sisenedes validaatoris aktiveerida. Kui Ühiskaardil olevat tasuta sõidu õigust ei aktiveerita, siis on õigus sõitjat trahvida.

Tallinna Transpordiameti kontaktandmed:
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
Faks +372 640 4617
Juhataja Andres Harjo
e-post: tta@tallinnlv.ee

 

Kas Ühiskaardi kasutamine on kohustuslik?
1. jaanuarist 2013 peavad kõik tallinlased ja õpilased, kes soovivad sõita Tallinna ühistranspordis tasuta, ostma Ühiskaardi ja valideerima selle iga kord ühissõidukisse sisenedes. Paberpiletite asemel saab osta nüüd e-pileti vaid juhilt või Ühiskaardiga. Juhi käest saab sularaha eest osta ühe sõidu pileti, mis on e-pileti süsteemi kuuluv paberpilet ja annab ühe sõidu (sisenemise) õiguse.

Tallinna Transpordiamet
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
e-post: tta@tallinnlv.ee
 

Missugused piletid kehtivad 2013. aastast mittetallinlasest sõitjale ja kuidas piletiga sõiduks tuleb toimida?
2013. aastast on mittetallinlasel võimalik osta Ühiskaart ning kanda sinna piletiostuks raha või sobiv piletitoode. Endiselt on võimalik osta ka sularaha eest üksikpiletit bussijuhi käest. Kuidas toimida tasuta sõiduks, vaata SIIN.
 

Kus asuvad piletituvastid (ehk e-kompostrid ehk validaatorid) ja palju neid sõidukis peab olema?
Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliine teenindavates ühissõidukites on oranžid validaatorid paigaldatud kõikide teenindususte juurde. Validaator ehk e-komposter on ühissõidukis paiknev elektronseade, mille juurde e-kaardi asetamisel valideeritakse sõiduõigus. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annab märku seadme ekraanile ilmuv tekst ja helisignaal.

Valideerimine on e-pileti ostmine või sõidu registreerimine validaatori abil igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine on kohustuslik kõigile e-pileti süsteemi sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigusega isikutele.

Tallinna Transpordiamet
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
e-post: tta@tallinnlv.ee
 

Kui mul on tunnipilet, aga sõit kujuneb pikemaks?
Kui tunnipileti aeg saab otsa selles sõidukis valideeritud sõidu jooksul, siis võib kasutaja Tallinna ühistranspordis enda sõidu olemasoleva piletiga lõpetada.

Tallinna Transpordiamet
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
e-post: tta@tallinnlv.ee
 

Kas on kehtestatud kindel kord, millisest uksest tohib bussi siseneda ja millisest väljuda?
Bussi sisenemine ja väljumine toimub kõikidest ustest. Kuid soovitame eakatel inimestel, liikumisraskustega sõitjatel, algklasside õpilastel ja väikelastega sõitjatel tungivalt siseneda bussi esimesest uksest, kus nad on bussijuhile hästi jälgitavad. See suurendab tunduvalt nende sõitjate turvalisust, kes liiguvad ja reageerivad aeglaselt. Bussi tagumistest ustest väljumise korral võivad nad jääda teiste sõitjate varju ja bussijuhil on raskem neid märgata, eriti kui tekib pikem vahe teiste ees väljunud sõitjatega.

Kui soovite osta bussi-, trolli- või trammijuhi käest piletit, on soovitav siseneda ühissõidukisse esiuksest. Ostu kiirendamiseks palume sõitjal leida võimalikult paras raha.
 

Kas piletita sõidu eest koostatud väärteoprotokoll kehtib edasi sõitmisel piletina? 
Ei. Piletita sõidu eest koostatud väärteoprotokoll ei anna õigust ühissõiduki edasiseks kasutamiseks. Selleks tuleb osta sõiduõigus.

Tallinna Transpordiamet
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
e-post: tta@tallinnlv.ee
 

Kui buss läks katki, kas teise ühissõidukiga edasi sõitmiseks tuleb osta uus pilet?
Ühissõiduki rikke korral liinidel, mis kuuluvad Tallinna ühtsesse piletisüsteemi, kehtib sõitjale sihtpunkti jõudmiseks sama valideeritud e-pilet või tavapilet, kui ta sõidab edasi mööda sama liikumisteed mõne teise ühtsesse piletisüsteemi kuuluva ühissõidukiga.

Tallinna Transpordiamet
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
e-post: tta@tallinnlv.ee

 

Kas sooduspiletiga sõitmisel peab dokument alati kaasas olema?
Kui sõitjale laieneb mingi sõidusoodustus, tuleb kindlasti kaasas kanda soodustuse kasutamise õigust tõendavat dokumenti. Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja kohustatud esitama sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi.

Tallinlastel on kohustus tasuta sõidu õiguse saamiseks igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud Ühiskaardiga valideerida. Tasuta sõidu õigus kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga, mille alusel kontrollitakse isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Juhul, kui sõitja on soodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi maha unustanud, on tal kohustus soetada täispilet. Sõitjal lasub kohustus kontrollida oma sõiduõiguse kehtivust, et vältida eksitusi ja arusaamatusi.

Tallinna Transpordiamet
Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn
Tel. +372 640 4618
e-post: tta@tallinnlv.ee

 

 Kas lemmiklooma tohib ühissõidukisse kaasa võtta?
Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 24 (vastu võetud 18.04.2013, jõustunud 01.01.2014) on kehtestatud “Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri“, mis sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Tallinna haldusterritooriumil. Määruse § 3 lg (3) kohaselt:

(3) Ühissõidukis peab koer või kass olema jalutusrihma otsas ning koer peab kandma suukorvi. Koera või kassi on ühissõidukis lubatud vedada ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuetele vastavas kandevahendis (vt järgmine lõik: “…kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse.”).

(2) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul.

Eeskirja paragrahv 3 lõigete 2 ja 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

 

 Kas rulluiskude või rulaga võib ühissõidukisse siseneda?
Ühistranspordi seaduse prg. 72   sätestab, et reisija ei tohi häirida või ohustada ühissõidukijuhti ja sõitjaid.

 

Kas bussi, trammi või trolli tohib jäätise või joogitopsiga siseneda ning sõidu ajal süüa? 
Tallinna Linnatranspordi AS palub sõitjatel ja ühissõidukijuhtidel lähtuda sõitjate teenindamisel ühistranspordi seadusest ja TLT teeninduslepingust Tallinna Transpordiametiga.

Tallinna Linnatranspordi AS-i teeninduslepingu kohaselt Tallinna transpordiameti kui töö tellijaga on kõik ühissõidukid varustatud vastavate infokleebistega, mille kohaselt tuleks vältida bussidesse sisenemist söökide-jookide, sh. jäätisega ning nende bussis söömist. Kõikide bussiuste kõrvale akendele on paigutatud vastavad piktogrammid, mis on sõitjatele sisenemisel näha. Ka kõige süütumana paistvate toiduainete, näit. küpsiste või kommide söömine võib istme ära määrida või täis pudistada ja järgmise sõitja riided ära rikkuda. Rääkimata liikuvas sõidukis maha loksuvatest jookidest või väljumisel istmele jäetud pudelitest.

 

 

 Millised on sõitja õigused ja kohustused?
Ühistranspordi seaduse prg. 72 kohaselt on sõitjal õigus vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale.

Sõitja on kohustatud:
1) omama ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit või muud sõiduõigust tõendavat dokumenti;
2) ühissõidukisse sisenemisel esitama ühissõidukijuhi nõudmisel sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi ning üksikpileti (talongi) kohe pärast sisenemist kompostriga märgistama;
3) sõidupileti puudumisel ostma sõidupileti ühissõidukijuhilt;
4) hoidma sõidupileti alles sõidu lõpuni;
5) tagama enda ja temaga kaasasoleva lapse, samuti lapsevankris või -kärus oleva lapse ohutu sõidu;
6) esitama kontrolli õigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel;
7) tagama, et temaga kaasasolev käsipagas või ese ei ohustaks ega muul viisil ei häiriks kaassõitjaid.
8) sõidupileti saamisel kohe kontrollima piletil olevate andmete õigsust;
9) hüvitama ühissõidukile või selle salongi sisemusele tekitatud kahju.

Sõitjal on keelatud:
1) sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid;
2) avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma ühissõidukijuhi loata;
3) takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata ühissõidukijuhi vaatevälja;
4) häirida ühissõidukijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
5) lõhkuda, risustada ja määrida ühissõidukit ja selle sisustust;
6) seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms;
7) sõita ühissõidukis joobeseisundis, kui sellega kaasneb ühissõidukijuhti või kaassõitjaid häiriv käitumine.

 

 Millist pagasit tohib linnaliinide ühissõidukites vedada?
Ühistranspordi seaduse prg. 72 sätestab korra pagasi ja käsipagasi veoks ja hoidmiseks linnaliinidel.

 

 Kaotatud esemed: mida teha, kui unustasin oma asjad ühissõidukisse? 
Kui unustasite oma asjad ühissõidukisse, palume helistada telefonil 643 4142 (07:00 – 23:00) ja kirjeldada võimalikult täpselt kaotamise asjaolusid (millisesse sõidukisse, liini number, kaotamise aeg jms) ning kaotatud eset. Kui lõpp-peatusse jõudes leiab juht ühissõidukit üle kontrollides mahaunustatud esemeid või toob mõni aus sõitja istmele unustatud asjad juhi kätte, kogutakse kaotatud esemed tööpäeva lõpuks kokku.  
 

 

This post is also available in: English