Linnapea E. Savisaare juubeliõnnitlus Tallinna Autobussikoondise kollektiivile

Trüki

29. mai 2007, Tallinna Raekoda

Austatud Tallinna Autobussikoondise juhatus ja töötajad, head külalised!

Ma tahaksin Teid kogu südamest õnnitleda tänasel Tallinna Autobussikoondise ja linnabussiliikluse 85-ndal aastapäeval.
See on eelkõige Teie pidupäev, kes te teete igapäevaselt seda rasket ja vastutusrikast tööd ning teenite linnarahvast.

Tallinna Autobussikoondis on olnud Tallinna linnale hea partner. Ma usun, et üheks määravaks teguriks hea koostöö puhul on olnud kindlasti inimesed.
Linna soov on igati väärtustada bussijuhi elukutset, tõsta see taas au sisse ning kasvatada peale uus ning teotahteline põlvkond. Väärtustamine peab käima eelkõige läbi tunnustamise aga vähem tähtis pole ka väärilise tasu maksmine.

Ühiskondlik transport on linna vereringe, ilma milleta linnas elu ei toimi. Bussiliiklusel on ääretu vastutuskoorem linlaste heaolu tagamisel. Enam ei ole võimalik ette kujutada elu Tallinnas ilma bussiliikluseta. Meil on 56 bussiliini, kogupikkusega 628 kilomeetrit. Ja tipptunnil sõidab Tallinnas 308 bussi.

Tänasel pidupäeval on hea tõdeda, et juba jaanipäeva paiku saabuvad meile 40 uut ja mugavat linnaliinibussi, mis muudavad ka juhtide töötingimused paremaks.
Tihedas linnaliikluses aitab sujuva ühistranspordi korraldamisele kaasa kindlasti ka ühistranspordi radade rajamine. Sellel aastal ehitab linn juurde 2,8 km ainult ühistranspordile mõeldud teid.

Ideid ühistranspordi paremaks korraldamiseks on palju, tähtis on omada kogemustega partnereid, kellega ühiselt see töö ära teha. Ja kogemustest Tallinna Autobussikoondises juba puudust ei tule.
On märkimisväärne, et 85 aastase ettevõtte töötajate ridadest leiame me inimesi, kes on seal töötanud üle poole sellest ajast.

Tahaks esile tuua bussijuht Robert Marleni, kes töötab Tallinna Autobussikoondises juba 52 aastat järjest. Tänase juhtkonna raudvara Hugo Linholm, 42 aastat.
Kokku 31 töötajat saavad täna kuldsed teeneteplaadid 40-ne ja rohkem töötatud aasta eest. Homme antakse üle hõbedased teeneteplaadid 71-le 30-40 aastat töötanud inimesele.
Need on näitajad, mida on vähestel ettevõtetel inimkapitali osas vastu panna.

Mul on hea meel täna üle anda ka 4 linna Raemedalit, kui erilised tunnustused teie tublidele töötajatele.

Ma soovin kõigile jõudu ja jaksu efektiivse linnabussiliikluse korraldamisel, innovaatilisust uute ideede käivitamisel ning toredat tänast pidupäeva!

Tänan!

 

Üles