UITP peasekretär Hans Rat 2004 aprillis Tallinnas

Trüki

roheline_tappFotod


Pressiteade 9.04.2004

7.-9. aprillini viibis Tallinnas ülemaailmse ühistranspordi assotsiatsiooni UITP peasekretär hr. Hans Rat koos teda saatva delegatsiooniga. Tegemist oli maailma kõrgeimate transpordi- volinike esmakordse visiidiga Eestisse, kelle eesmärgiks oli tutvuda oma liikmetega ja ühtlasi uue Euroopa Liidu liikmesriigi ühistranspordi korralduse põhimõtete ja hetkeseisuga riigi ja kohalike omavalitsuste tasandil.

Delegatsiooni kuulusid UITP Euroopa Liidu ühistranspordi asjade eest vastutaja, Euroteam’i direktor pr. Brigitte Ollier, UITP regionaalse arengu juhataja pr. Patricia Pioner ja laienemisvolinik Francoise Henrard jt.

7. aprillil korraldas UITP Tallinnas ka Eesti ja Läti ühisseminari ühistranspordi finantseerimis- projektide, Euroopa Liidu praeguse ja uue ettevalmistatava ühistranspordi seadusandluse ning ühistransporditeenuse kvaliteedi teemadel. Lisaks toimusid UITP peasekretäril Tallinnas ka ametlikud kohtumised majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja transiidi teenindamise asekantsleri Andres Tindi ning Tallinna abilinnapea Toomas Vitsutiga.

UITP peasekretär hr. Hans Rat rõhutas, et ühistransport on niivõrd oluline eluvaldkond, mille arengust sõltub otseselt linnade ja regioonide käekäik. Seetõttu tuleks ühistransporti arendada viisil, mis muudaks ta piisavalt heaks alternatiiviks muudele liikumisvõimalustele. On absoluutselt möödapääsmatu, et seda nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil mõistetakse.

Euroopas on ühistranspordi korraldamise mudelite erinev spekter. Käesolevaks hetkeks pole välja kujunenud ühtseid ühistranspordi korralduslikke aluseid ja nii praegustes liikmesriikides kui liituvates maades on olemas pöördeliselt erineva lähenemisviisiga ühistranspordisüsteeme ja korraldust.

Peasekretär hr. Rat rõhutas UITP erilist rolli ülemaailmset ühistranspordi oskusteavet koondava platvormina. Olemas on teaduslikud uurimused ja analüüsid eri piirkondade ühistranspordi mudelite ja nende rakendamise tagajärgede kohta. Seetõttu on UITP väärtusliku majandusteabe omajana ühtlasi ka väga oluliseks informatsiooniallikaks ühistranspordi strateegiaid välja kujundama asuvate piirkondade ning linnade otsustajatele ja spetsialistidele

Tallinna visiidi raames külastas UITP peasekretär hr. Hans Rat 8. aprillil koos teda saatva delegatsiooniga ka Tallinna Autobussikoondist (TAK). TAK-i juhatus tutvustas külalistele bussikoondise teenindusprotsessi, igapäevast liikluskorraldust ja veeremit.

UITP on linna- ja regionaalse sõitjateveo ametkondade ja operaatorite, poliitiliste otsustajate, teadusinstituutide, ÜT tarnijate ja teenuse tööstuse ülemaailmne organisatsioon; UITP esindab oma liikmete huvisid rahvusvahelistes ametkondades, näit. EL institutsioonides, ÜRO-s, Maailmapangas jne., kujundades tihedate töökontaktide kaudu rahvusvaheliste ametkondade oluliste ametnike ja otsustajate arvamust ÜT kui ühe oluliseima eluvaldkonna vajadustega arvestamise kohta. UITP on ühistranspordi koostööplatvorm ja know-how vahetamine 3100 liikme ja üle 90 riigi vahel. Eestis on UITP-l kaks liiget, TAK ja TTTK. Lätis on UITP liikmeks Riia linn.

 


UITP peasekretär Hans Rat delegatsiooniga Tallinnas
UITP peasekretäri delegatsioon TAK-is: vasakult suhtekorralduse
osakonna juhataja Sirje Roht, TAK-i juhatuse esimees Mati Mägi,
TAK-i juhatuse liige Hugo Linholm, UITP peasekretär Hans Rat,
UITP Euroopa asjade juhataja Euroteami direktor Brigitte Ollier ja
UITP Euroteami liige Constantin Dellis.


Bussiveeremi tutvustust kuulamas: vasakult UITP Euroteami liige
Constantin Dellis, TAK-i juhatuse esimees Mati Mägi, UITP peasekretär
Hans Rat, UITP Euroopa asjade juhataja Euroteami direktor Brigitte
Ollier, TAK-i juhatuse liige Hugo Linholm ja suhtekorralduse osakonna
juhataja Sirje Roht.

UITP peasekretär Hans Rat delegatsiooniga Tallinnas
Fotol vasakult:UITP laienemisvolinik Francoise Henrard, UITP
regionaalse arengu juhataja Patricia Pioner ja UITP peasekretär
Hans Rat tutvumas bussirongide remondiga.

UITP peasekretär Hans Rat delegatsiooniga Tallinnas
UITP peasekretär tutvumas bussirongiga.

UITP peasekretär Hans Rat delegatsiooniga Tallinnas
Fotol vasakult: TAK-i juhatuse esimees Mati Mägi, juhatuse liige
ja tehnikadirektor Hugo Linholm ning UITP peasekretär Hans Rat.

TAK suhtekorraldus
sirje.roht@tak.ee 
 

Üles