Ühistransport rahvusvahelises kontekstis

Trüki

UITP (International Association of Public Transport)

 

UITP on rahvusvaheline ühistranspordi assotsiatsioon, kellel on üle 3 100 liikme 90 riigist üle maailma. UITP on ülemaailmne linna- ja regionaalse ühistranspordi vedajaid, ametkondi, poliitilisi otsustajaid, teaduslikke uurimisasutusi ja tarnivat tööstust koondav organisatsioon. UITP esindab oma liikmete huvisid rahvusvahelistes ametkondades, Euroopa Liidu institutsioonides, Maailmapangas jm., kujundades oluliste otsustajate arvamust ühistranspordi kui ühe tähtsaima eluvaldkonna vajadustega arvestamise suhtes. Ülemaailmse oskus- ja majandusteabe omajana on UITP oluline infoallikas ühistranspordi spetsialistidele.

1993. aastast teeb ettevõte koostööd rahvusvahelise ühistranspordi assotsiatsiooniga UITP, kui TLT eellkäija Tallinna Autobussikoondise AS võeti esimese Eesti sõitjateveoettevõttena maailmaorganisatsiooni liikmeks. 1999. aastast osaleti UITP Euroopa Liidu komitee töös vaatlejana ja 2004. aastast komitee täisliikme staatuses. Tegemist on ülemaailmse ühistranspordiorganisatsiooni UITP struktuuris asuva sõltumatu komiteega, mille eesmärk on esindada ühistranspordi vedajate huvisid Euroopa Liidu institutsioonides. 

 

UITP Euroopa Liidu Komitee

UITP Euroopa Liidu Komitee eesmärgiks on esindada ühistranspordi ettevõtete huve Euroopa Ühenduse institutsioonide ees. Nende peamisteks ülesanneteks on:
 

  • õigusaktide monitooring ning liikmetele nende tegevust mõjutada võiva Euroopa Ühenduse poliitika arengusuundade alase informatsiooni pakkumine
     
  • Euroopa Liidu Komitee seisukohti väljendavate avalduste ettevalmistamine Euroopa Ühendust puudutavates küsimustes ja teemadel, mis omavad sellele sektorile suurt tähtsust
     
  • lobitöö teostamine ja liikmete ühishuvide esindamine Euroopa institutsioonide ees
     
  • liikmete abistamine ja nõustamine kõiki Euroopa poliitika ühistranspordi sektorit puudutavates aspektides 

 

Vaata ka:

 

 

Üles