Tallinna Linnatranspordi AS tutvustus

Trüki

         roheline_tappVIDEO: Tallinna Linnatranspordi AS – alati liikumises
               
 

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (TLT) on Tallinna linnale kuuluv ühistranspordiettevõte. Kahe pikaajalise kogemusega sõitjateveoettevõtte – Tallinna Autobussikoondise ASi ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASi – koondumise tulemusena moodustunud suurettevõte Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts alustas uue nime all ühistransporditeenuste pakkumist 18. juulil 2012.

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (TLT) põhitegevuseks on bussi-, trolli- ja trammiliiklusteenuste osutamine Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel Tallinna Transpordiametiga sõlmitud lepingu alusel. Alates 1. veebruarist 2019, teenindab TLT Tallinna linnas 73 bussi-, 4 trolli- ja 4 trammiliini, mis hõlmab 100% Tallinna ühistransporditeenuste kogumahust.

TLT pikaajaline ühistranspordikogemus tugineb aastakümnete pikkusele tööle. Trammiliiklus algas Tallinnas 1888. aastal, kui avati linna esimene hoburaudteeliin ehk konka. Juba 1860-ndatest hakkas arenema hobuomnibussiliiklus, mille vahetasid 20. sajandi alguses järk-järgult välja autobussid. Esimesed bussiliikluse käivitamise üritused jäid lühemaajaliseks või lõppesid pankrotiga, kuni 1922. aastal käivitas ettevõtja Fromhold Kangro regulaarse, kõiki linnaosasid hõlmava bussiliikluse. Trolliliiklus pandi Tallinnas käima 1965. aastal.

1993. aastast teeb ettevõte koostööd rahvusvahelise ühistranspordi assotsiatsiooniga UITP, kui TLT eellkäija Tallinna Autobussikoondise AS võeti esimese Eesti sõitjateveoettevõttena maailmaorganisatsiooni liikmeks. 1999. aastast osaleti UITP Euroopa Liidu komitee töös vaatlejana ja 2004. aastast komitee täisliikme staatuses. Tegemist on ülemaailmse ühistranspordiorganisatsiooni UITP struktuuris asuva sõltumatu komiteega, mille eesmärk on esindada Euroopa Liidu ühistranspordi vedajate huvisid.

Tallinna Linnatranspordi AS on Autoettevõtete Liidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

 

TLT juhtpõhimõtted

TLT kollektiiv lähtub oma töös järgmistest põhiväärtustest:

1. pühendumine – teha oma tööd võimalikult hästi ja anda endast parim, et pakkuda tänapäevaseid lahendusi sõitjatele mugavaks ja turvaliseks ühistranspordiga liikumiseks;

2. meeskonnatöö – moodustada ühtne meeskond, kuhu kuuluvad oma ala asjatundjad, kelle tööst sõltuvad töötajate ning ettevõtte võimalused arenguks, töökeskkonna turvalisus ja töötajate heaolu;

3. kliendikesksus – lähtuda TTA-le ja sõitjatele antud lubadustest jõuda ühistranspordiga graafikujärgselt, mugavalt ja turvaliselt valitud marsruudil sihtpunkti. Reageerida TTA ja sõitjate põhjendatud nõudmistele ja soovitustele, et parandada ühistranspordi teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust;

4. kvaliteet – tagada TLT kasutada olevate võimalustega parim kehtestatud nõuetele vastav ühistranspordiga teenindus. Selleks koolitada töötajaid, uuendada ühissõidukiparki ja võtta kasutusele nutikaid lahendusi transporditeenuse mugavaks, kiireks ja sujuvaks tagamiseks. Arendada järjepidevalt oma töökorraldust; järgida kohalduvaid nõudeid; teha tulemuslikku koostööd võtmepartneritega;

5. uuenduslikkus ja paindlikkus – kasutada oma töös uudseid lähenemisi, töövahendeid ja meetodeid;

6. keskkonnasõbralikkus – arvestada oma tegevuses mõju ümbritsevale keskkonnale – nii transporditeenuse osutamise kui ka ettevõtte tegevuse osas.

This post is also available in: English

Üles