TAKi & TTTK koondumisteave

Trüki

roheline_tappMis on koondumine
roheline_tapp
Otsused ja korraldused ühinemise ettevalmistamiseks


Harju Maakohtu registriosakond viis 18. juulil 2012 Äriregistrisse sisse muudatused, millega lõppes Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi (TAKi) ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi (TTTK) ühinemise protsess. Sellega viidi juriidiliselt lõpule kahe ettevõtte koondumine, milles TAK oli ühendav ja TTTK ühendatav äriühing. 

Alates 18. juulist 2012 lõpetasid Tallinna Autobussikoondise AS ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS äriühingutena eksisteerimise ja tööd alustas uus linnatranspordifirma Tallinna Linnatranspordi AS.


LUGUPEETUD KOOSTÖÖPARTNERID!
Informatsioon TAKi ja TTTK ühendamise tulemusena moodustunud Tallinna Linnatranspordi AS kohta asub SIIN

Tallinna Linnatranspordi AS nõukogu koosseis alates 18.07.2012:
Taavi Aas, Tallinna abilinnapea, nõukogu esimees
Toomas Vitsut, Tallinna Linnavolikogu esimees
Toivo Tootsen, Tallinna linnavolikogu liige 
Igor Kravtšenko, Tallinna Linnavolikogu liige
Siret Kotka, Tallinna Linnakantselei nõunik
Tiit Kivikas, Mustamäe halduskogu liige
Kalev Kallo, Riigikogu liige

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2012 korraldus nr 605-k ja ja seletuskiri TAKi ja TTTK ühinemise tulemusena moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu liikmete tagasikutsumise ja määramise kohta. Korraldus jõustub pärast Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi põhikirja kohta kande tegemist Harju Maakohtu registriosakonna poolt peetavasse äriregistrisse.

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse koosseis alates 18.07.2012:
Enno Tamm, juhatuse esimees
Jüri Nõmmsalu, juhatuse liige
Toomas Sepp, juhatuse liige
Leonid Mihhailov, juhatuse liige
Jüri Malken, juhatuse liige 


16.07.2012: Harju Maakohtu registriosakonnale esitati 16. juulil 2012 kaks Tallinna Autobussikoondise ASi ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASi ühinemisega seotud kandeavaldust, millega taotletakse:

1. ühendatava isiku (TTTK)registrikaardile deklaratiivse ühinemiskande tegemist ja 

2. ühendatava isiku (TTTK) kustutamiskande tegemist.

Harju Maakohtul on kandeavalduste menetlemiseks aega 21 päeva. Pärast seda, kui Harju Maakohus on muudatused registrisse kandnud, on kahe ettevõtte ühinemise juriidiline protsess lõppenud ja sündinud uus, Eesti suurim linnatranspordifirma, mis kannab nime Tallinna Linnatranspordi AS. 

15.06.2012: Tallinna Linnavolikogu kiitis 14. juuni 2012 otsusega nr 89 heaks Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise ja 3. aprillil 2012 sõlmitud ja notariaalselt tõestatud ühinemislepingu. Volikogu otsusega kinnitati ühtlasi Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja kinnitati moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi põhikiri. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest. vt Menetluse käik ja Eelnõu tekst


Mis on koondumine?

Konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punkti 1 kohaselt loetakse eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtete ühinemist koondumiseks.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. jaanuaril 2012 toimunud istungil moodustada ajutise komisjoni, mis hakkab ette valmistama Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi (TAKi) ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi (TTTK) ühinemist.2

Ühinemise käigus ühistranspordifirma TTTK (ühendatav äriühing) ühineb teise ühistranspordifirmaga TAK (ühendav äriühing).

Komisjon esitab Tallinna Linnavalitsusele tegevusaruande 30. aprilliks 2012. TAKi ja TTTK ühinemine on planeeritud läbi viia hiljemalt 31. detsembriks 2012.

11. jaanuaril 2012 käis Tallinna linnapea Edgar Savisaar välja idee, et juba 2013. aasta esimesest jaanuarist võiksid tallinlased saada bussis, trammis ja trollis tasuta sõita. Seda juhul, kui linlased 19. – 25. märtsini toimuval rahvahääletusel selle idee poolt on. Ühtlasi märkis linnapea 11.01.2012 toimunud pressikonverentsil, et tasuta ühistranspordi kehtestamisel linnaeelarvesse laekumata jäävad tulud saab katta lõppjärgus oleva veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise kulude olulise vähenemise, linlaste arvu kasvust tuleneva tulumaksu laekumise suurenemise, Tallinna trammi- ja trollibussikoondise (TTTK) ning Tallinna autobussikoondise (TAK) ühendamise ja Mupo töö ümberkorraldamise arvel.


Linnavalitsuse otsused ja korraldused ühinemise ettevalmistamiseks:

  • 14.06.2012: Tallinna Linnavalitsuse 13.06.2012 korraldusega tehti Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi nõukogude koosseisus järgnevad muudatused:

1. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi nõukogust kutsuti 13. juunil 2012 tagasi Toivo Tootsen.
2. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi nõukogust kutsuti 13. juunil 2012 tagasi Toomas Vitsut ja Igor Kravtšenko.
3. Alates 14. juunist 2012 määrati Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

TAKi nõukogu jätkab alates 14. juunist 2012 koosseisus Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Sihtasutuse Tallinn 2011 juhatuse liige Jaanus Mutli, Tallinna Linnakantselei nõunik Siret Kotka ja Mustamäe Linnaosa Halduskogu liige Tiit Kivikas. TTTK nõukogu jätkab alates 14. juunist 2012 kooseisus Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Riigikogu liige Kalev Kallo ja Eesti Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur. Vt. Korraldus ja seletuskiri


Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 10.04.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-012 anti luba koondumisele, mille tulemusena ühinevad Tallinna Autobussikoondise Aktsiaselts ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 1 sätestatud viisil.


Tallinna Autobussikoondis
sirje.roht@tak.ee

 

This post is also available in: English

Üles